Květen 2003

SEZNAM OČNÍCH LÉKAŘŮ OPRÁVNĚNÝCH PŘEDEPISOVAT SPECIÁLNÍ OPTICKÉ POMŮCKY

(označené v číselníku VZP S4)

PRAHA CENTRUM ZRAKOVÝCH VAD
Oční kliniky dětí a dospělých
Fakultní nemocnice Motol
Praha 5, V Úvalu 84, 150 06
Vedoucí lékařka: MUDr. Jitka Řehořová
Telefon: 224432772
BRNO MUDr. Zdeňka Kafková
Oční ordinace
Hrnčířská 4, 602 00 Brno
Telefon: 549211825

MUDr. Jan Richter
Oční klinika FN U sv. Anny
Pekařská 53, 656 91 Brno
Telefon: 543181111
ČESKÉ BUDĚJOVICE       MUDr. Naďa Pavlíčková
Oční ambulance optických pomůcek
Boženy Němcové 54, 370 87 ČB
Telefon: 378871111
HRADEC KRÁLOVÉ MUDr. Daniela Nováková
Oční klinika FN
Sokolská 1, 500 05 HK
Telefon: 495831111
JIHLAVA MUDr. Olga Sedláková
Oční ordinace
Demlova 28, 586 01 Jihlava
Telefon: 567333007
KARLOVY VARY MUDr. Jiří Prokop
Poliklinika II
Jaltská 15, 360 20
Telefon: 353230873
LIBEREC MUDr. Kateřina Homolková
Oční oddělení nemocnice
Husova 10, 460 01 Liberec
Telefon: 485311111
OLOMOUC doc. MUDr. Miloš Vymazal
Oční ordinace
I.P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc
Telefon: 585412597

MUDr. Kateřina Špačková
Oční klinika FN Olomouc
I.P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Telefon: 588444202
OPAVA MUDr. Božena Vašáková
Odborná oční ambulance
Slezská 14a, 747 05 Opava
Telefon: 553765154
OSTRAVA prim. MUDr. Sylva Horáková
Odd. pro děti s vadami zraku
Fakultní nemocnice Ostrava
17.listopadu 1790, 708 52 Ostrava Poruba
Telefon: 597372106
PLZEŇ MUDr. David Toufar
Oční klinika FN
Alej svobody 80, 305 99 Plzeň – Lochotín
Telefon: 377104852
ŠUMPERK MUDr. Kateřina Šinclová
Oční odd. nemocnice
Nerudova 41, 787 01 Šumperk
Telefon: 583331111
ÚSTÍ NAD LABEM MUDr. Pavel Hoza
Oční odd. Masarykovy nemocnice
Pasteurova 9, 401 13 Ústí nad Labem
Telefon: 477111111
ZLÍN MUDr. Ladislava Machová
Oční odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
Telefon: 576041111