Aktuality

Shrnutí událostí na 27. Dni ambulantní oftalmologie v Průhonicích v r. 2022

Ze společnosti 11. 4. 2023

Na posledním sjezdu, tradičně konaném v Průhonicích, jsme se vrátili k volbám do výboru České oftalmologické společnosti. Předmětem diskuze byla malá účast ambulantních oftalmologů v obou kolech hlasování. Účast byla kriticky nízká a vážně ohrozila zastoupení ambulantů ve výboru společnosti. Zastoupení v tomto vrcholném odborném orgánu je nutné, protože problematika samostatných ambulantních praxí je proti ambulancím nemocničním specifická,  hlavně v ekonomickém pohledu. Další vývoj  a narůstající lhostejnost by mohl navodit situace, ve kterých se ambulantní oftalmologie v minulosti již ocitla. Veškerá jednání týkající se  provozu oftalmologických ambulancí musí být nutně ve spoluúčasti s těmi , kteří tyto služby poskytují.

Právě z tohoto důvodu  bylo  již v roce 1992 založeno, jak starší kolegové pamatují, Sdružení privátních oftalmologů. Byl to akt spíše společenský, jako součást obrodného procesu po revoluci. Záhy se však ukázalo, že finanční vztahy ve zdravotnictví budou komplikovanější než se předpokládalo a že pro jednání s pojišťovnami a státní mocí je vyjednávací subjekt nezbytný. Prvním dokladem vážného ohrožení ekonomické stability očních praxí byl návrh MZČR o ponížení cen v registračních listech. Bohužel se na této koncepci podíleli i někteří představitelé oftalmologie v tomto případě nemocniční , kteří neměli s financováním samostatných ambulancí žádné zkušenosti. Tento neuvážený  útok ohrožující existenci soukromých praxí byl úspěšně odražen na Libereckém sjezdu v roce 1995.

Tehdy si přítomní ambulantní oftalmologové uvědomili nebezpečí, návrh radikálně odmítli a rozhodli se o změnu dosavadního charakteru Sdružení. Rozhodli se pro Sdružení nového typu, které zvýší prestiž společenskou i odbornou a bude důsledně hájit existenční podmínky s přímou účastí v DŘ. Nová koncepce byla vypracována a schválena na prvním sjezdu ambulantní oftalmologie ve Stráži pod Ralskem v květnu 2000. Zde navržené stanovy byly po zpracování předloženy dne 1.11.2000 na MV k registraci. Poté, na Oftalmologickém sjezdu v Plzni, byl zvolen výbor Sdružení a regionální zástupci. Od té doby Sdružení, nově Spolek, zastupuje nepřetržitě ambulantní oftalmology v jednání s pojišťovnami, MZČR a s představiteli státní moci.

Zprávu o činnosti podává výbor každoročně na Dnu ambulantní oftalmologie. Stěžejním úkolem SPOL je účast v jednání o výši hodnoty bodu. Jako účastník DŘ uplatňuje Spolek svůj vliv podle počtu plných mocí , které členové spolku k jednání poskytnou. Dosud ambulantní oftalmologové patřili k nejvlivnějším a nejpočetnějším, a díky úspěšným jednáním se podařilo zlepšit prosperitu a upevnit postavení mezi ambulantními specialisty. SPOL dodržováním demokratických principů přispívá k vyváženosti financování nemocniční a ambulantní sféry, podílí se na síti a  úrovni oftalmologické péče, sleduje reálné hodnoty kalkulace registračních listů.Spolek privátních očních lékařů je pevné profesionální sdružení , které bude vždy důsledně hájit zájmy svých členů. Své povinnosti musí dostát zvláště dnes, v období nepříznivé ekonomické situace s dlouhodobě vzrůstající inflací. Ambulantní oftalmology čeká obtížné vyjednávání k zajištění prosperity praxe a udržení důstojné odměny za jejich práci.Všichni ambulantní oftalmologové, zvláště mladí, kteří nemají historické zkušenosti si musí uvědomit , že úspěch v jednání může mít jen společný postup, osamocený ambulantní oftalmolog nezíská nic pro sebe ani pro obor.

Pokud nejste členy SPOL uvažujte o posílení jeho vlivu  tím že se vstoupíte do jeho řad.

MUDr. Magdalena Knajflová