Aktuality

Revidovaný číselník zdravotnických prostředků

Ze společnosti 3. 2. 2022

Od 1.1.2022 je v platnosti nový revidovaný číselník zdravotnických prostředků. Kompletní číselník (12 576 položek) je k nahlédnutí na internetových stránkách VZP

Vybrané položky pro oftalmologii včetně užitné doby a ceny jsou zde.

Velmi stručná tabulku indikací je zde. Pro nás je podstatná úhrada všech brýlí až do 18 let věku a brýlí nad +- 10 Dpt pro všechny. Dále také termín “ užitná doba“ – nově se uvádí v měsících, tedy např. pro děti do 6 let 4 měsíce.

Přiložené soubory